NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA AD 2017 – Droga Światła za Zmartwychwstałym Panem