Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

We wspólnocie Kościoła 8 grudnia, dokładnie na dziewięć miesięcy przed świętem narodzin Maryi – Matki Jezusa, obchodzimy uroczystość jej Niepokalanego Poczęcia. Na mocy przyszłej śmierci Zbawiciela, Bóg w swoich wyrokach ogarnął zbawczą łaską Maryję z Nazaretu już od momentu jej poczęcia. Misterium to pokazuje szczególną rolę Maryi, ale przede wszystkim tą miłość Boga do ludzi, w której zrealizował się plan zbawienia pomimo grzechu wszystkich ludzi.

W tym wyjątkowym dniu, pod kierunkiem naszej parafialnej scholi wykonaliśmy i  Matce Bożej ofiarowaliśmy Akatyst – wielką i piękną modlitwę, śpiewaną w Kościele od VI wieku.

Homilia na uroczystość |Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej