OGŁOSZENIA PARAFIALNE. 12 maja 2019, IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, rok C

Ogłoszenia Parafialne 12 05 2019

 1. Dziękuję pomocnym Parafianom, którzy wspierają mnie w organizowaniu spraw koniecznych do załatwienia po pożarze. Zgodnie z otrzymaną Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przystępujemy do załatwiania formalności umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę jak wskazano w sentencji: przynajmniej nowej konstrukcji więźby dachowej oraz wymiany pokrycia.
 2. Oprócz formalności prawnych spokojnie, ale konsekwentnie będziemy gromadzić środki finansowe umożliwiające wykonanie prac. Zbiórki na naszą świątynię zostały podjęte przez Parafie naszego dekanatu. Trzech zaprzyjaźnionych ze mną proboszczów parafii w Krakowie wyraziło zgodę na przeprowadzenie zbiórek, za co im z serca dziękuję. Podejmuję próby rozszerzenia tego zbierania jałmużny. Ja sam w miarę możliwości materialnych włączam się w niezbędną odbudowę -do tej pory bez specjalnych oświadczeń czyniłem to i czynić będę. Otrzymałem już kilka indywidualnych wpłat od Parafianek i Parafian (także chorych – nie mogących uczęszczać do świątyni) które stworzyły do dzisiaj budżet o wysokości 6450. Składkę niedzielną na mszach świętych w ostatnie niedziele każdego miesiąca, zgodnie z pozwoleniem biskupa, przeznaczać będziemy w całości na prace przy kościele – będę o tym przypominał w niedzielę poprzedzającą mając nadzieję na jeszcze hojniejszy niż zwykle dar z pracy waszych rąk.
 3. Dziękuję przedstawicielom rejonów Parafii za owocne spotkanie w poniedziałek. W najbliższych dniach telefonicznie poinformuję o terminie kolejnego. Bardzo proszę o wyrozumiałość, wsparcie i obecność.
 4. Mimo niedawnej zbiórki w domach Parafii bardzo proszę wszystkich Parafian o gotowość i zrozumienie, a nieobecnych w naszej świątyni proszę poinformować: w związku z pożarem kościoła i plebanii mam nadzieję, że nie potrzebny jest pośpiech, ale skuteczniejszą pomocą będzie przygotowana i przemyślana hojność. Zatem pojęliśmy decyzję o przeprowadzeniu zbiórki finansowej w miesiącu czerwcu. Jak zawsze będzie to dobrowolna ofiara, ale mam nadzieję na zrozumienie potrzeb naszej wspólnoty we wszystkich domach i rodzinach na terenie Parafii.
 5. Równolegle do prac z dachami niezbędne będą (możliwe dopiero teraz, po uzyskaniu własności Parafii i wpisaniu jej do Ksiąg wieczystych pod koniec marca br.) uregulowania prawne: począwszy od ustalenia w ewidencji charakteru budynku świątyni, który do tej pory ujęty jest jako dom mieszkalny z adresem Czułów 101. Konieczne będą: inwentaryzacja architektoniczna i konstrukcyjna oraz wiele innych także pochłaniających środki finansowe. Te wszystkie działania były przeze mnie przygotowywane do wykonania po przejęciu ksiąg wieczystych Parafii, ale teraz nabrały charakteru prac nagłych.
 6. Dziękuję wszystkim którzy w Wielkim Poście zbierali naszą wspólną jałmużnę na pomoc rodzinie w Syrii. Zebraliśmy łącznie 3 895zł. O szczegółach przekazania jałmużny poinformuję.
 7. Bóg zapłać składam Parafianom ze Skał za przygotowanie świątyni na niedzielę. Bóg zapłać Paniom zatroskanym o kaplicę.
 8. We środę o godz. 19.00 planujemy mszę świętą o urodzaje i błog. Boże w rodzinach – przy kaplicy Bajona.
 9. Za tydzień w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość KOMUNII ŚWIĘTEJ dzieci przygotowanych, aby przyjąć Jezusa do serc. W porządku mszy świętych mała zmiana: msza na Skałce będzie o 9.00, a suma komunijna o 10.30. Tych Parafian, którzy mają możliwość przybyć na mszę rano albo popołudniu proszę o wyrozumiałość i ustąpienie miejsca na sumie dla Dzieci komunijnych i ich rodzin.
 10. Ze względu na spowiedź dzieci w najbliższy piątek nabożeństwo majowe na Skałce rozpocznie się mszą świętą o godz. 17.00, a po niej będzie litania.
 11. Za dwa tygodnie na mszy świętej o godz. 11.00 rocznicę pierwszej komunii z Jezusem będą wspominać i dziękować Bogu za swoją przyjaźń ze Zbawicielem dzieci i ich rodzice. Spotkanie formacyjne dzieci z klasy czwartej wraz z rodzicami będzie w następnym tygodniu, w piątek – szczegóły podam za tydzień.
 12. Wszystkich, którzy przed Bożym Ciałem będą potrzebowali zaświadczeń z kancelarii parafialnej proszę o kontakt do końca tego tygodnia.