OGŁOSZENIA PARAFIALNE. 26 maja 2019, VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, rok C

Ogłoszenia Parafialne 26 05 2019

 1. Dziękuję dzieciom komunijnym z rodzicami, które w minionym tygodniu wiernie towarzyszyły Jezusowi – ucząc się zbawczej dla nas postawy trwania z naszym Bogiem i Panem w Komunii.
 2. Dziękuję rodzicom dzieci dziękujących za rok trwania w przyjaźni eucharystycznej za przygotowanie świątyni i jej otoczenia na niedzielę. Bóg zapłać za opiekę nad kaplicą na Skałce.
 3. Za tydzień obchodzimy w liturgii uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.
 4. W tym tygodniu wyjadę z Parafii i nie będzie mnie do połowy czerwca. W razie nagłej potrzeby posługi kapłańskiej zastąpi mnie ks. Stanisław z Mnikowa (ewentualnie kapłani z Rybnej).
 5. Jutro od 8.00 rano odwiedziny z Panem Jezusem chorych w domach. Jeśli ktoś ten czas nie odpowiada to proszę dziś o telefon celem ustalenia innego terminu.
 6. We czwartek i piątek na Skałce ostatnie majówki na o 16.30. Nie będzie po nich Eucharystii. Natomiast w te dni w kościele msze wieczorne będą o godz. 19.00, a przed nimi proszę odmówić litanię loretańską. W sobotę msza na Skałce o 8.00 a po niej zmianka różańcowa.
 7. Czas majowych komunii powoduje, dla jasności informacji powtarzam ogłoszenia sprzed tygodnia dotyczące prac przy kościele: Podjęliśmy decyzję o wyborze architekta i konstruktora, którzy przygotują projekt odbudowy dachów świątyni i plebanii. Do końca czerwca będzie wykonany projekt, aby zaraz z początkiem lipca wejść na drogę uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na budowę.
 8. Zamierzamy, mam nadzieję wspólnie, nie tyle odtworzyć konstrukcję sprzed lat, lecz nieszczęście pożaru wykorzystać pozytywnie, aby wykonać dzieło, które będzie uwielbiać Boga bardziej wymownie i stosownie do możliwości naszych czasów. Dach naszej świątyni będzie, z jednej strony prostszy i tańszy – bo dwuspadowy, ale zwieńczony konstrukcją z betonu architektonicznego z niewielkim, ale prawdziwym dzwonem. Przebudowana kruchta kościoła obejmie drewniane schody na chór i na strych, a zostanie zwieńczona odpowiedniej wysokości wieżą opartą na konstrukcji drewnianej i krzyżem. Po wykonaniu odpowiednich rysunków przedstawimy je do obejrzenia.
 9. Okoliczność pożaru wymusza na nas nagłą zmianę planów remontowych w Parafii i domaga się szybkich działań, ale podjęte prace obejmą także te czynności, które nas nieuchronnie czekały, były konieczne i coraz bardziej naglące do wykonania: wymianę pokrycia eternitowego oraz przebudowanie wejścia na chór i na strych zgodnego w wymogami nadzoru budowlanego i właściwego dla budynku użyteczności publicznej.
 10. Należy się głęboki szacunek pokoleniu i ludziom, którzy w miarę ówczesnych możliwości wykonali obecny kościół, ale mam nadzieję, że młodsze pokolenie Parafian ze zrozumieniem zaangażuje się w upiększenie Domu Boga i uczynienie go bezpieczniejszym konstrukcyjnie i funkcjonalnie.
 11. Przedstawiciele Parafian w czerwcu kolejny raz w tym roku odwiedzą rodziny w całej Parafii, aby zebrać ofiarę na odbudowę części świątyni. Podkreślam to, że rzecz dotyczy nie jakiegoś dachu, ale Domu Bożego, bo zaangażowanie w tej sprawie, życzliwość i hojność na charakter religijny. Odłożenie czasu zbiórki o kilka tygodni świadomie zaprzecza logice emocji i sentymentów, aby po pożarze wykorzystywać naturalne wzruszenie przykrą i niebezpieczną sytuacją. Działać, mam nadzieję, będziemy skuteczniej opierając się na racjach i spokojnym planowaniu. Całość inwestycji zamknie się w przedziale między 150. a 200 tysięcy złotych. Proszę w domach przedyskutować i rozważnie zaplanować możliwości wsparcia z budżetu rodzinnego naszej wspólnej inwestycji, aby na czerwiec włączyć się sumiennie w zbiórkę, którą nie waham się już teraz nazwać wielką i pokoleniową. Umacniamy fundamenty kościoła i wznosimy na nim dach na kolejne pokolenia, oby na całe dziesiątki lat. Przy okazji uzupełniamy świątynię o konieczne elementy, które w takich obiektach są obowiązkowym standardem.
 12. Dzisiaj, i od dzisiaj w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, składka na mszach świętych przeznaczona będzie w całości na czekającą nas inwestycję.
 13. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku planujemy rozpoczęcie uroczystości od mszy świętej na polu znajdującym się przy końcu asfaltowego odcinka drogi przez POTOCEK – przygotowanie ołtarza do mszy świętej powierzymy kolejny raz Parafianom ze SKAŁ i POTOCKA.

Następnie procesyjnie przeniesiemy Ciało Pańskie między naszymi domami:

– ołtarz I Parafian z NAWSIA – przy posesji PP BASTRÓW.

– ołtarz II Parafian ze SKAŁKI, BARCY i SYDŁOKA przy posesji PP POŁCIÓW .

– ołtarz III Parafian ze ŚRODKA przy polu tuż ponad zjazdem z drogi asfaltowej do PP ZAJGRÓW.

– ołtarz IV Parafian z KOŃCA i zakończenie uroczystości przy kaplicy na Skałce.