Kontakt

x.proboszczKONTAKT
ks. Krzysztof Cebula, proboszcz
Czułów 101, 32-060 Liszki,

tel. 508 295 340

lub 12 280 50 64

www.parafiaczulow.pl,                                                     e-mail: kancelaria@parafiaczulow.pl

Konto bankowe:
Rzymskokatolicka Parafia                                                    pw. Matki Bożej Opatrzności w Czułowie
PKO BP 47 1020 2906 0000 1302 0315 3442